Menu

Historien bag

Menneskers adfærd og kommunikation har altid fascineret mig.

Og så har jeg altid haft evnen til at se bag om menneskets adfærd og dermed se den gode intention.

Jeg elsker det her lille citat:

“Det var ikke særlig klogt sagt, Plys” sagde Grislingen.

“Det var klogt da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud!” svarede Peter Plys.

Jeg har arbejdet mange år med børn, og deres måde at se og opleve verden på bringer dimensioner ind i livet, som jeg ikke har set før. Børn der gør, at man er nødt til at stoppe op og tænke: “Hvad er det lige, jeg lærer af barnet nu?” eller “Hvad kan jeg, hvad kan vi som voksne eller forældre gøre anderledes?”

Jeg har også arbejdet med mennesker med særlige behov, der stort set alle var præget af manglende selvværd.Her så jeg hvilken betydning de historier vi fortæller om os selv og andre, påvirker vores måde at være og arbejde sammen på både positivt og negativt.

Jeg har undervejs fundet ud af, hvor meget ens syn på mennesker påvirker hele ens måde at kommunikere på, måden at være sammen på – skabes der relationer, der kan bære, eller skabes der det modsatte.

Vores syn på hinanden, påvirker hele den måde vi er tilstede på, og som er så altafgørende for, om mennesker udvikler sig til at blive de bedste udgaver af sig selv.

Jeg har oplevet, hvordan undren, åbenhed, nysgerrighed, ægte og dybtfølt interesse for mennesker, har fået livet til at åbne sig op, således at fordomme blev opløst, og frem dukkede en stor visdom og indsigt i andre mennesker, som kunne hjælpe os til til at forstå os selv og hinanden.

Muligheden for at forandre og dermed gøre historierne anderledes skabte udvikling af selvværd. Mennesker kom i udvikling og vækst.

Det er det, jeg i al sin enkelthed forsøger at udbrede i min virksomhed:

At skabe de bedste betingelser for menneskelig udvikling og trivsel, og dermed skabe et fundament for et godt liv.

Det betyder, at jeg i dag kalder mig Ressourcedetektiv og Menneske.

Ressourcedetektiven hjælper med at finde, det der virker, og Mennesket accepterer, at vi laver fejl, og når vi gør det, der ikke virker.

Jeg synes, det er sjovt og fantastisk berigende at opleve, hvordan mennesker som sommerfuglen der gennem transformation fra larve, puppe og til sidst folder vingerne ud og flyver, når der skabes et fundament baseret på trivsel. Det er som om, mennesket finder sin inderste lysende kerne. En proces som tænder nysgerrighed, finder og udvikler styrker, inspirerer og en proces som skaber mennesker der kan, vil, tør og gør ved egen kraft. Vi finder det værdifulde i os, der gør, at vi også kan leve livet, når det udfordrer.

Jeg elsker at se lyset i øjnene på mennesker, både børn, unge og voksne og se, hvordan de bliver i stand til at skabe positiv udvikling og forandring til gavn for sig selv og for helheden.

I do not fix problems. I fix my thinking. Then problems fix themselves. – Louise Hay

Mine primære personlige styrker er:

 • Nysgerrighed
 • Humor og glæde
 • Optimisme og håb
 • Stærk intuition
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Lederskab
 • Nærværende og autentisk

Erfaringsgrundlag.

Min baggrund er, at jeg har arbejdet med kompetenceudvikling af børn, unge og voksne gennem mere end 30 år. Det har bl.a. været som leder, underviser, supervisor/coach og mentor.

Jeg driver selvstændig virksomhed, hvor jeg arbejder som procesleder, og hvor jeg underviser personalegrupper og superviserer samt coacher ledere og medarbejdere. Derudover er jeg forfatter og foredragsholder.

Jeg rådgiver også forældre og familier, samtaler med børn og unge, samt er intuitiv vejleder for mennesker i al almindelighed.


30.09. 2003 – NU

Etablering og ledelse af P-Huset – selvstændigt konsulentfirma.

Her har jeg indtil nu beskæftiget mig med:

 • Længerevarende konsulentopgaver
 • Kurser samt supervision i diverse personalegrupper med afsæt i bl.a anerkendelse, læring, kommunikation, samarbejde
 • Foredrag
 • Personlig rådgiver
 • Udviklet redskabet “Drejebogen – et manuskript til et barns fremtid”
 • Skrevet bogen “Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet”
 • Udviklet Ressourcedetektivens styrkekort
 • Kurser samt supervision af plejeforældre
 • Udredning af forældreevne samt børnesager
 • Gæstelærer på Aabenraa Pædagogseminarium
 • Censor på pædagogisk assistent uddannelsen
 • Procesleder på Greve Nord Projektet “Magt med vold? Nej TAK!
 • Og m.m.m.m :-)

 

01.07. 2002 – 31.12. 2003

Job- og uddannelseskonsulent Tønder Kommune i Erhvervsaktive-afdelingen.

Her beskæftigede jeg mig med metodeudvikling, tværfagligt samarbejde, kontakt til virksomheder og institutioner, uddannelsesinstitutioner samt brobygning mellem Børn & unge og Erhvervsaktive-afdelingen.

Målgruppe: Unge og voksne med særlige behov


01.06. 2000 – 30.06. 2002

Familiekonsulent og oprettelse af Familieteam Tønder Kommune – tidlig forebyggende indsats for familier og børn med særlige behov.

Arbejdsområdet var indsatsen i familier, åben anonym rådgivning, aktiveringsprojekt, aflastningsprojekt for børn i alderen 10 – 14 år samt udeboende uanbringelige unge i alderen 14 – 18. Desuden tværfagligt samarbejde, metodeudvikling, ledelse, udvikling af selvkørende team, supervision, undervisning, kursusopbygning samt ekstern profilering af Familieteamet og dets funktioner.

Målgruppe: Familier, børn og unge med særlige behov


01.11. 1999 – 31.05. 2000

Projektmedarbejder ved Tønder Kommunes Børn & ungeafdeling.

Min funktion var bl.a. at udarbejde tværfaglig analyserapport vedr. tidlig forebyggende indsats for familier og børn med særlige behov i Tønder Kommune – Finansieret af Socialministeriet.

Rapporten mundede ud i etablering af et familieteam

Målgruppe: Familier og børn med særlige behov


1998 – 2001

Diplomuddannelse i Almen Pædagogik (3 semestre)


01.02. 1996 – 31.12.1999

Leder af EU Socialfond aktiveringsprojekter for ledige kvinder på dagpenge eller kontanthjælp under AOF Ribe.

Mine opgaver var ledelse, pædagogisk metodeudvikling, supervision, rådgivning, undervisning, projektbeskrivelse, målsætnings- og evalueringsrapporter, uddannelses- og undervisningsplaner.

Desuden havde jeg tværfagligt samarbejde med kommuner, socialrådgivere, familiemedarbejdere, jobkonsulenter, AF, Ribe Amt, uddannelsesinstitutioner, psykiatri, virksomheder og institutioner, samt politikere.

Målgruppe: Kvinder med særlige behov og deres børn.


01.08.1995 – 31.01.1996

Timelærer i personlig kompetenceudvikling – aktiveringsprojekt for ledige – AOF Ribe og Ribe Kommune.


1993 – 96

Uddannet pædagog Aabenraa Pædagogseminarium


1992 – 93

Tværfaglig arbejdsgruppe vedr. personalepolitik i Tønder Kommune


1991 – 93

Medarbejderråd og Forhandlingsudvalg Tønder Kommune


1991 – 92

Udviklet og tilrettelagt VUS-kuser for pædagogmedhjælpere i Sdr. Jylland


1987 – 89

Fællesforældrenævn Tønder Kommune


1987 – 89

Fællestillidskvinde BUPL og PMF – Tønder kommunes daginstitutioner


1980 – 93

Tillidskvinde PMF


1978 – 93

Pædagogmedhjælper Møgeltønder Børnehave


1977 – 78

Socialrådgiverstuderende – Den sociale Højskole i Esbjerg