Menu

Vi tror på mennesker.

I Ressourcedetektiven tror vi på mennesker, og at de kan udvikle sig.

Netop det, at vi tror på den enkelte og den enkeltes ressourcer, er helt afgørende i vores arbejde. Den, der føler sig set og hørt, finder også grundlaget for at tro på sig selv og derved finde styrken til at udvikle sig, at trives og gøre det endnu bedre.

Vores mål er at hjælpe mennesker med at få det bedste ud af de vilkår, som han eller hun har fået i denne verden og dermed blive den bedste udgave af sig selv.

Med vores anerkendende og styrkebaserede tilgang har vi skabt Ressourcedetektivens vifte af redskaber. De kan anvendes i utallige situationer, og til uanset set hvem vi står over for. Vi er tolken, der oversætter livet og gør det komplicerede enkelt. Vi er vejviseren, der hjælper med at udpege en retning, der styrker mennesker til at få det bedste ud af livet. 

 

 

Vi skaber de bedste betingelser for menneskelig udvikling og trivsel, livglæde og kommunikation.

 


30.09. 2003 – NU

Etablering og ledelse af P-Huset – selvstændigt konsulentfirma.

Her har jeg indtil nu beskæftiget mig med:

 • Længerevarende konsulentopgaver
 • Kurser samt supervision i diverse personalegrupper med afsæt i bl.a anerkendelse, læring, kommunikation, samarbejde
 • Foredrag
 • Personlig rådgiver
 • Udviklet redskabet “Drejebogen – et manuskript til et barns fremtid”
 • Skrevet bogen “Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet”
 • Udviklet Ressourcedetektivens styrkekort
 • Kurser samt supervision af plejeforældre
 • Udredning af forældreevne samt børnesager
 • Gæstelærer på Aabenraa Pædagogseminarium
 • Censor på pædagogisk assistent uddannelsen
 • Procesleder på Greve Nord Projektet “Magt med vold? Nej TAK!
 • Og m.m.m.m :-)

 

01.07. 2002 – 31.12. 2003

Job- og uddannelseskonsulent Tønder Kommune i Erhvervsaktive-afdelingen.

Her beskæftigede jeg mig med metodeudvikling, tværfagligt samarbejde, kontakt til virksomheder og institutioner, uddannelsesinstitutioner samt brobygning mellem Børn & unge og Erhvervsaktive-afdelingen.

Målgruppe: Unge og voksne med særlige behov


01.06. 2000 – 30.06. 2002

Familiekonsulent og oprettelse af Familieteam Tønder Kommune – tidlig forebyggende indsats for familier og børn med særlige behov.

Arbejdsområdet var indsatsen i familier, åben anonym rådgivning, aktiveringsprojekt, aflastningsprojekt for børn i alderen 10 – 14 år samt udeboende uanbringelige unge i alderen 14 – 18. Desuden tværfagligt samarbejde, metodeudvikling, ledelse, udvikling af selvkørende team, supervision, undervisning, kursusopbygning samt ekstern profilering af Familieteamet og dets funktioner.

Målgruppe: Familier, børn og unge med særlige behov


01.11. 1999 – 31.05. 2000

Projektmedarbejder ved Tønder Kommunes Børn & ungeafdeling.

Min funktion var bl.a. at udarbejde tværfaglig analyserapport vedr. tidlig forebyggende indsats for familier og børn med særlige behov i Tønder Kommune – Finansieret af Socialministeriet.

Rapporten mundede ud i etablering af et familieteam

Målgruppe: Familier og børn med særlige behov


1998 – 2001

Diplomuddannelse i Almen Pædagogik (3 semestre)


01.02. 1996 – 31.12.1999

Leder af EU Socialfond aktiveringsprojekter for ledige kvinder på dagpenge eller kontanthjælp under AOF Ribe.

Mine opgaver var ledelse, pædagogisk metodeudvikling, supervision, rådgivning, undervisning, projektbeskrivelse, målsætnings- og evalueringsrapporter, uddannelses- og undervisningsplaner.

Desuden havde jeg tværfagligt samarbejde med kommuner, socialrådgivere, familiemedarbejdere, jobkonsulenter, AF, Ribe Amt, uddannelsesinstitutioner, psykiatri, virksomheder og institutioner, samt politikere.

Målgruppe: Kvinder med særlige behov og deres børn.


01.08.1995 – 31.01.1996

Timelærer i personlig kompetenceudvikling – aktiveringsprojekt for ledige – AOF Ribe og Ribe Kommune.


1993 – 96

Uddannet pædagog Aabenraa Pædagogseminarium


1992 – 93

Tværfaglig arbejdsgruppe vedr. personalepolitik i Tønder Kommune


1991 – 93

Medarbejderråd og Forhandlingsudvalg Tønder Kommune


1991 – 92

Udviklet og tilrettelagt VUS-kuser for pædagogmedhjælpere i Sdr. Jylland


1987 – 89

Fællesforældrenævn Tønder Kommune


1987 – 89

Fællestillidskvinde BUPL og PMF – Tønder kommunes daginstitutioner


1980 – 93

Tillidskvinde PMF


1978 – 93

Pædagogmedhjælper Møgeltønder Børnehave


1977 – 78

Socialrådgiverstuderende – Den sociale Højskole i Esbjerg